Alvorens u de onderstaande informatie leest willen wij u erop wijzen dat deze pagina puur dient ter informatie. Wij raden geen enkele therapie meer aan dan de andere. Wij zijn dan ook in generlei opzicht aansprakelijk mocht u geen baat hebben bij de therapie. Het is alvorens u een therapie gaat volgen altijd raadzaam uw huisarts te raadplegen.
 

 
Wat is Acupunctuur?
Dat acupunctuur een Chinese geneeswijze is, waarbij o.a. met naalden wordt gewerkt, is inmiddels algemeen bekend. Acupunctuur is in het verre Oosten, m.n. China, Japan en Korea, al eeuwenlang de belangrijkste geneeswijze als onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde (T.C.M.). De reden hiervoor is dat de oosterse denktraditie en de acupunctuur in elkaars verlengde liggen. In het Westen, waar de acupunctuur een steeds grotere plaats gaat innemen, wint de gedachte dat het lichaam, de geest en de omgeving van de mens niet los te zien zijn van elkaar, steeds meer terrein. We spreken dan ook, als het gaat om acupunctuur, niet meer over een alternatieve (=andere) maar over een additionele (=toegevoegde) geneeswijze. Westers en Oosters denken vullen elkaar uitstekend aan.

Acupunctuur is gebaseerd op het begrip energie. Energie die in de natuur zorgt voor o.a. plantengroei, het klimaat, de seizoenen, dag en nacht. In de mens zorgt het voor alle processen die hem tot een levend wezen maken: het kunnen zien en horen, denken en voelen, verteren van voedsel, de ademhaling en het kloppen van het hart, slapen en dromen, het kunnen uiten van emoties en het ontplooien van talenten...kortom alles.

Normaal gesproken, in een gezonde situatie, zijn al die vormen van energie in de mens en zijn omgeving, met elkaar in evenwicht. Ziekte evenwel is, simpel gezegd, een verstoring van deze natuurlijke balans. In die gevallen waarin een lichaam niet in staat is zelfstandig dit evenwicht te herstellen, kan de acupunctuur uitkomst bieden.

De meridianen
Energie circuleert in het lichaam via zgn. meridianen, d.w.z. energiekanalen die in het lichaam lopen. Deze meridianen zijn ieder genoemd naar het orgaan waar ze contact mee hebben. Zo is er b.v. de Levermeridiaan, de Hartmeridiaan etc.. Zij vormen samen een complex netwerk waarin de energie naar elk deel van het lichaam wordt doorgegeven. Op deze meridianen liggen de acupunctuurpunten. Een acupunctuurpunt is een punt waarmee de acupuncturist, o.a. met een naald, invloed kan uitoefenen op het stromen van energie in de meridiaan. Door een naald te steken zet je de energie in beweging en kun je zonodig versterken of afremmen om het lichaam weer in een energetisch evenwicht te brengen.

Hoe ziet een behandeling eruit?
Tijdens de eerste behandeling wordt u een uitgebreid acupuncturistisch onderzoek afgenomen. Dit onderzoek kan 1 tot 2 uur duren. Het onderzoek bestaat uit een groot aantal vragen over de meest uiteenlopende aspecten van uw gezondheid. Verder worden er punten op de romp afgetast, en wordt de tong bekeken en de pols zeer nauwkeurig gevoeld. Daarop aansluitend wordt u behandeld. Bij een behandeling hoeft er niet alleen met naalden te worden gewerkt. Er kan ook gebruik worden gemaakt van warmte, massage, Chinese kruiden of voedingsvoorschriften. De vervolgbehandelingen beginnen ook eerste weer met een kort vraaggesprek en ook worden hierbij weer de pols gevoeld en de tong bekeken. Elke behandeling wordt aangepast aan uw toestand/gesteldheid van dat moment. Er is dus geen standaardbehandeling voor een bepaalde klacht.

Wanneer naar een acupuncturist?
Er zijn weinig gevallen waarin u een acupuncturist niet zou kunnen raadplegen. Veel voorkomende aandoeningen die voor behandeling in aanmerking komen zijn:
Hoofdpijn, migraine, opvliegers, overgangsklachten
Huidklachten: acne, psoriasis, eczeem, jeuk etc.
Slaapproblemen, dromen
Stoornissen van de spijsvertering: obstipatie, maagpijn, diarree, buikpijn
Menstruatieklachten en pijn.
Gewrichts- en spieraandoeningen i.h.a.: tenniselleboog, rugklachten
Aangezichtspijn, gordelroos
Spanningsklachten, nervositeit, angst
Allergieën, hooikoorts
Astma, bronchitis, chronische verkoudheid, holteontstekingen
Acute aandoeningen: blessures etc.
Maar ook klachten en pijn met "onduidelijke oorzaak".
Antirookbehandelingen en andere verslavingen

Met dank aan:
+ F-ACT I.C.T.

Meer informatie over acupunctuur?
+ acupunctuur.pagina.nl
+ F-ACT I.C.T.
 

 
Zie ook het 'Forum' en lees of deel uw ervaring over therapievormen.