Alvorens u de onderstaande informatie leest willen wij u erop wijzen dat deze pagina puur dient ter informatie. Wij raden geen enkele therapie meer aan dan de andere. Wij zijn dan ook in generlei opzicht aansprakelijk mocht u geen baat hebben bij de therapie. Het is alvorens u een therapie gaat volgen altijd raadzaam uw huisarts te raadplegen.
 

 
Als kind leert men zitten , staan, lopen enzovoort; bewegingen die zo vanzelfsprekend zijn, dat men er nauwelijks over nadenkt HOE zo'n beweging eigenlijk wordt uitgevoerd. Echter, onbewust aangewende bewegingen zijn niet altijd effectief en bij verkeerd gebruik van het lichaam kunnen klachten ontstaan. De Cesartherapeut maakt al meer dan 60 jaar mensen bewust van hun bewegingsgewoonten en laat hen d.m.v. actieve oefentherapie voelen en begrijpen hoe een beweging in elkaar zit. Met een persoonsgebonden oefenprogramma, gericht op de dagelijkse activiteiten, leert men optimaal gebruik maken van de eigen, individuele bewegingsmogelijkheden. Resultaat daarvan is doorgaans een effectievere en gezondere manier van bewegen.

Indicaties
Oefentherapie Cesar wordt onder meer toegepast bij: -houdings- en bewegingsafwijkingen -behandeling van klachten, veroorzaakt door houdings- en bewegingsafwijkingen, bijvoorbeeld nek-, schouder- en rugklachten, heupklachten, spanningshoofdpijn, alsmede het bestrijden van beroepsklachten -verbetering van de ademtechniek, bv. bij CARA en hyperventilatie -neurologische aandoeningen, zoals hernia, ischias, ziekte van Parkinson, M.S. -orthopedische aandoeningen, zoals arthrose, osteoporose, ziekte van Scheuermann -reumatische aandoeningen, zoals arthritis, ziekte van Bechterew, fibromyalgie -verbetering van de motoriek van kinderen met een achterstand in de motorische ontwikkeling -revalidatie

De vergoeding voor oefentherapie Cesar is vanaf 1 januari 1998 voor niet chronische aandoeningen 2 maal 9 behandelingen per jaar, per indicatie op verwijzing van huisarts of specialist.


Meer info?
Kijk op: + http://www.cesar-mensendiecktherapie.nl
 

 
Zie ook het 'Forum' en lees of deel uw ervaring over therapievormen.