Alvorens u de onderstaande informatie leest willen wij u erop wijzen dat deze pagina puur dient ter informatie. Wij raden geen enkele therapie meer aan dan de andere. Wij zijn dan ook in generlei opzicht aansprakelijk mocht u geen baat hebben bij de therapie. Het is alvorens u een therapie gaat volgen altijd raadzaam uw huisarts te raadplegen.
 

 
 
Kuren wordt al sinds de oudheid door mensen met reumatische aandoeningen gedaan. Behalve baden in (warm of koud) thermaal water hoort bij kuren ook een scala aan andere behandelingen, zoals bijvoorbeeld oefentherapie, massages en modderbaden.

In veel Europese landen (m.n. in Oost-Europa) worden kuurbehandelingen bij reuma regelmatig toegepast naast de standaardbehandelingen met medicijnen en oefentherapie. Ervaringen van patiënten zijn dat men zich na een kuurbehandeling fitter en mobieler voelt, en men vaak minder last van pijn en stijfheid heeft.
Dit zijn echter subjectieve bevindingen; harde feiten omtrent de werkzaamheid van kuurbehandelingen zijn er nauwelijks. Er zijn slechts enkele kleine studies uitgevoerd bij patiënten met reumatoïde artritis, artrose en chronisch lage rugpijn. Deze lieten allen gunstige resultaten zien van de kuurbehandeling.

Bezoek de volgende websites voor meer info over Kuurtherapie?
+ http://www.spa-therapy.info/
+ www.fontanabadnieuweschans.nl
+ www.interkuur.nl
 

 
Zie ook het 'Forum' en lees of deel uw ervaring over therapievormen.