Alvorens u de onderstaande informatie leest willen wij u erop wijzen dat deze pagina puur dient ter informatie. Wij raden geen enkele therapie meer aan dan de andere. Wij zijn dan ook in generlei opzicht aansprakelijk mocht u geen baat hebben bij de therapie. Het is alvorens u een therapie gaat volgen altijd raadzaam uw huisarts te raadplegen.
 

 
Uw gezondheid
Zeer de moeite waard om goed te bewaken en te verbeteren.

Wat kunnen wij daar zelf aan doen?

Extra ontspannen als wij zelf of anderen ons zwaar belasten. Stoppen met te zwaar fysiek en/of geestelijk werk of sport. Stress vermijden, situaties van stress oplossen of uit de weg gaan. Regelmatig goed voeden met gevarieerde kost. Twee tot drie liter goed water en/of ander goed vocht drinken per dag. Zoveel mogelijk leven in een gezonde omgeving met schone lucht. Een omgeving met veel schadelijke magnetische straling zoveel mogelijk mijden. Veel bewegen, dus extra bewegen als u voor de uitoefening van het beroep veel zit of staat.

Energieverlies
Wat gebeurt er als we niet doen zoals boven wordt aanbevolen? We verliezen veel energie terwijl onvoldoende energie wordt aangemaakt. De gevolgen zijn vele en zoals wij uit de praktijk om ons heen weten soms heel ernstig.
Bij onderzoek blijkt dat
· de stofwisseling,
· de elektromagnetische spanning in de cellen en
· de bloedsomloop in het lichaam meer of minder sterk verslechteren.

Toelichting
Als de stofwisseling onvoldoende is betekent dit dat de lichaamscellen, waaruit alle lichaamsdelen zijn opgebouwd, niet voldoende energie vormen. Ook worden de afvalstoffen die bij de verbranding in de cellen ontstaan niet goed afgevoerd. Sinds de ruimtevaart weten wetenschappers dat de stofwisseling niet goed kan functioneren als de celspanning te laag is. De uitwisseling van voedingsstoffen en zuurstof naar binnen en van afvalstoffen naar buiten de cel is een elektromagnetisch proces. Het vindt plaats omdat er spanningsverschil bestaat tussen de cel en de vloeibare stof om de cel, waarin de stoffen worden aan- en afgevoerd. Door beweging van het lichaam in het magneetveld van de aarde, dat altijd om ons heen aanwezig is, worden de cellen opgeladen. Vandaar dat ook hierom bewegen zo belangrijk is. Over het belang van goede celspanning van de bloedcellen leest u verder op in dit schrijven. De bloedsomloop zorgt voor het transport van de zuurstof, de voedingsstoffen en de afvalstoffen in het lichaam. Als de doorbloeding niet optimaal is betekent dit dat meer of minder cellen niet voldoende zuurstof en voedingsstoffen toegevoerd krijgen. Het gevolg is minder energievorming in en daarom slecht functioneren van die cellen. Even erg is dat de afvalstoffen niet goed afgevoerd kunnen worden, waardoor verzuring optreedt. Zowel een te kort aan toevoer van zuurstof en voedingsstoffen als een tekort aan afvoer van afvalstoffen is oorzaak van vermoeidheid.

Een verlaging van de celspanning in de rode bloedcellen heeft tot gevolg dat minder zuurstof, voedingsstoffen en afvalstoffen aan de cellen gebonden kunnen worden voor transport door het lichaam. De bloedcellen gaan, omdat ze vanwege de geringe spanning elkaar minder afstoten, samenklonteren, waardoor het bloed minder vloeibaar wordt en de zeer nauwe haarvaatjes in het doorbloedingsysteem slecht of niet meer kunnen passeren. Ook hebben de bloedcellen dan een kleiner gezamenlijk oppervlak en hebben dus nog minder mogelijkheden om zuurstof, voedingsstoffen en afvalstoffen te binden.

De gevolgen van te lage celspanning van de witte bloedcellen is al even erg. Als bacteriën, schimmels of virussen door een besmetting het lichaam binnen komen gaan de witte bloedcellen zich snel vermenigvuldigen en hun aanvals- en vernietigingswerk verrichten tegen deze indringers. Hebben deze witte bloedcellen door onvoldoende celspanning te weinig stofwisseling en vormen daarom te weinig energie, dan zijn ze niet in staat zich snel te vermenigvuldigen en te zwak om de vijandige indringers te weren. De immuniteit is afgenomen, de patiënt is kwetsbaar geworden en loopt een grote kans ziek te worden.

Ook zenuwcellen, cellen van de organen, de klieren, de spieren, de huid en de botten kunnen te lage spanning hebben, met het gevolg dat boodschappen door de zenuwcellen niet goed kunnen worden doorgegeven en dat de organen, de klieren, de spieren, de huid en de botten afwijkingen gaan vertonen. (Voor elke afwijking is wel een ziekte bij naam bekend.)

De te lage celspanning blijkt uiteindelijk de grote oorzaak te zijn van het niet goed functioneren van het lichaam, of anders gezegd; de reden waardoor de gezondheid minder wordt.

Oplossing
Gelukkig is er nu, als resultaat van jarenlang onderzoek en experimenteren, een systeem op de markt dat in staat is de celspanning weer op peil te brengen. Het magneetveldsysteem. Met dit systeem kan direct en op een veilige en gemakkelijke manier electromagnetische energie op het lichaam over gebracht worden en kunnen de cellen hiermee bijgeladen worden. Santerra heeft met de medische hulp van de universiteit van Linz en met de financiële ondersteuning van de Oostenrijkse overheid het digitale, betrouwbare en gemakkelijk bruikbare Santerra magneetveldsysteem ontwikkeld.

In meer dan 7000 publicaties in vele internationaal erkende vakbladen is aangetoond dat de magneetveldtherapie zeer heilzaam werkt. Het is erg jammer dat nog zo weinig artsen en therapeuten in Nederland hiervan op de hoogte zijn. Inmiddels maken tientallen mensen in ons land gebruik van deze therapie met goede resultaten. Voorbeelden zijn voor handen. Het systeem werkt heilzaam en stelt het lichaam weer in staat de vermoeidheid, pijn en infectieziekten op te heffen. Voor zover cellen niet zijn afgestorven kunnen ze weer beter gaan functioneren en zich vermenigvuldigen, waardoor een regeneratieproces op gang komt. Twee keer 8 minuten per dag op de mat verandert uw leven ten goede.


Bent u geïnteresseerd in het Santerra magneetveldsysteem?
En wilt u meer weten over hoe de energie op het lichaam wordt over gebracht?
Aarzel dan niet met mij contact op te nemen.

Met vriendelijke groet,
Jacques Jongsma
Ballumerbocht 11
8303 KB Emmeloord
tel. 0527-612964
e-mail: Klik hier!!
 

 
Zie ook het 'Forum' en lees of deel uw ervaring over therapievormen.