Medicijnen hebben bij de behandeling van fibromyalgie bij voorkeur slechts een aanvullende rol naast bewuste leefgewoonten en bewegingstherapie. Ze zijn bedoeld om de vicieuze cirkel te doorbreken die kan ontstaan bij pijn. Het merendeel van de mensen met fibromyalgie heeft geen baat bij het langdurig gebruik van medicijnen.

Medicijnen zijn geen wondermiddel maar kunnen soms verlichting geven. Het werkt echter niet bij iedereen en ze kunnen bijwerkingen hebben. Elke vorm van pijn vraagt om een andere aanpak, daar elk persoon anders zal reageren op het gebruik van medicijnen. Raadpleeg van te voren altijd uw arts of apotheker voor advies . Het is dan ook verstandig een medicijn een aantal weken te proberen om te kijken of het werkt en of de bijwerkingen niet te sterk zijn.

Zorgvuldig gebruik van medicijnen vergroot de kans op een goed effect en verkleint de kans op bijwerkingen. Wanneer u medicijnen meermalen per dag moet innemen, verdeel dit dan goed over de dag. Wanneer u uw middel eenmaal per dag inneemt, kunt u dit het best dagelijks op hetzelfde tijdstip doen. Houd u aan de dosering die op het etiket staat. Deze kan wel eens afwijken van de dosering in de bijsluiter, afhankelijk van de reden waarom u het gebruikt.
 
• Medicijnen:
» Medicijnen - Nieuws
» Medicijnen - Regulier
» Medicijnen - Natuurlijke basis
Zie ook het 'Forum' over ervaringen van de bovenstaande mogelijkheden.