Alvorens u de onderstaande informatie leest willen wij u erop wijzen dat deze pagina puur dient ter informatie. Wij raden geen enkele therapie meer aan dan de andere. Wij zijn dan ook in generlei opzicht aansprakelijk mocht u geen baat hebben bij de therapie. Het is alvorens u een therapie gaat volgen altijd raadzaam uw huisarts te raadplegen.
 

 
 
Wat is Microstroomtherapie?
Microstroom therapie, bevordert de aanmaak van ATP (Adenosine Tri Phosfaat) in het menselijk lichaam. Deze energiestof is noodzakelijk voor een goede werking van de celhuishouding in het lichaam, waaronder begrepen de aanvoer van voedingsstoffen en de afvoer van afvalstoffen.

Als een verstoring is ontstaan in de celstofwisseling, door b.v. trauma of een aandoening, dan kan het lichaam plaatselijk op celniveau worden ondersteund bij het herstel, door een gelijkstroom van ± 500uA (= 500 microampère DC) te laten...
...lopen door het "zieke" gebied, met een gepatenteerde (US patent nummer: 4,989,605) golfvorm, frequentie en polariteit, die overeenkomt met het lichaamseigen signaal (aktiepotentiaal). Zie verder pagina "Actiepotentiaal en ATP".

Door toepassing van de modernste elektronika in de huidige generatie microstroom apparaten, kunnen vele aandoeningen behandeld worden. Wereldwijd heeft onderzoek dan ook aangetoond dat microstroom therapie verbluffende resultaten laat zien bij chronische en/ of acute klachten die gepaard gaan met ontsteking, vermoeidheid en pijn, denk hierbij aan:

 • Fibromyalgie (weke delen reuma)
 • Artritis
 • Ziekte van Bechterew
 • Reuma
 • Slijmbeurs ontsteking
 • Ontsteking(en) aan spieren en pezen
 • ME
 • Carpaal tunnelsyndroom (pijnbestrijding)
 • (Lage) rugpijn
 • Ischias
 • RSI
 • Whiplash
 • Chronische pijn
 • Snelle wondgenezing
Microstroom therapie is iets geheel anders dan behandeling met Tens apparatuur. Tens apparaten werken met een veel hogere stroom (20 - 120 mA). Tens wordt vooral ingezet bij pijnbestrijding door het leggen van een (tijdelijke) blokkade in een zenuwbaan. In tegenstelling tot behandelingen met microstroom wordt bij toepassing van Tens geen ATP aangemaakt.
 

 
Zie ook het 'Forum' en lees of deel uw ervaring over therapievormen.