Alvorens u de onderstaande informatie leest willen wij u erop wijzen dat deze pagina puur dient ter informatie. Wij raden geen enkele therapie meer aan dan de andere. Wij zijn dan ook in generlei opzicht aansprakelijk mocht u geen baat hebben bij de therapie. Het is alvorens u een therapie gaat volgen altijd raadzaam uw huisarts te raadplegen.
 

 
PAP IMI Magneetveldbehandeling, theorie en achtergrond:
Magneetvelden hebben invloed op levende organismen. Er zijn diverse vormen van magneetveldbehandeling. De therapieën zijn zowel variabel wat betreft de sterkte van het magnetisch veld als wat betreft de frequentie van de magneetpulsen. Het merkwaardige is dat resultaten worden behaald met zeer uiteenlopende methodes. Er worden diverse verklaringen gegeven waarom deze magneetveldbehandelingen werkzaam zijn op levende celstructuren en ook op ons menselijk lichaam. Het is een hele grote vraag of we de verklaring van deze werking moeten zoeken op cellulair niveau of op atomair en energetisch niveau. Een feit is zeker: met magneetveldbehandeling worden uitstekende resultaten behaald.

Een van de therapie-methodes is de Pap IMI methode. Het is een methode waarbij gedurende 10 minuten ongeveer 1200 zeer krachtig, zeer kortdurende magneetgolven worden toegediend op de aangedane plaats (en). Degene die zich wil verdiepen in de methode, de theorie en in de resultaten verwijs ik naar de site:www.papimi.gr

Indicaties
De methode is werkzaam bij een zeer breed scala van aandoeningen. Een theorie betreffende het werkingsmechanisme is: door verbetering van het transportmechanismen in de wanden van de cellen van ons lichaam en door verbetering van de celstofwisseling heeft een therapie op cellulair niveau plaats, waardoor een ziekte verbetert of geneest. Er zijn resultaten bij een veelheid van ziektes. Enkele voorbeelden: diverse reumatische aandoeningen, artrosis, artritis, bursitis, fibromyalgie, dystrofie, rugpijn, hernia, hoofdpijn, migraine, diverse aandoeningen van interne organen, longziektes, astma, oogziektes, staar, diverse pijnklachten, pijn bij gordelroos, hepatitis, ziekte van Pfeiffer, ziekte van Lyme, sportletsels, beschadigingen van pezen en spieren, chronisch vermoeidheidssyndroom (m.e.), aids en kanker.

Enige praktische uitleg:
Een behandeling bestaat uit 9 of 18 minuten toedienen van een enorm krachtig, pulserend magnetisch veld op de te behandelen plaats. Het magnetisch veld wordt opgewekt in een spoel waar een elektrische stroom doorheen gaat.

Degene die wordt behandeld kan zelf de spoel op de te behandelen plaats houden. Voor sommige aandoeningen zijn slechts een klein aantal behandelingen nodig, bijvoorbeeld 2 tot 6 behandelingen, te geven met tussenpoos van 2 of 3 dagen. Andere ziektes worden maandenlang behandeld, een of 2 maal per week. In onze praktijk beschikken we over een PAP IMI therapie toestel.


Meer informatie?
+ www.resonantherapie.nl
 

 
Zie ook het 'Forum' en lees of deel uw ervaring over therapievormen.