Alvorens u de onderstaande informatie leest willen wij u erop wijzen dat deze pagina puur dient ter informatie. Wij raden geen enkele therapie meer aan dan de andere. Wij zijn dan ook in generlei opzicht aansprakelijk mocht u geen baat hebben bij de therapie. Het is alvorens u een therapie gaat volgen altijd raadzaam uw huisarts te raadplegen.
 

 
Dokter Voll was een Duits arts die onderzoek deed naar het meten en electrisch stimuleren van acupunctuurpunten. Bij toeval ontdekte hij dat de meetwaarden van de acupunctuurpunten veranderen door het plaatsen van homeopatische middelen in het meetcircuit. Dit principe is zijn levenswerk geworden. Hij heeft het uitgewerkt tot een uitgebreide methode waarbij een totaal overzicht kan worden verkregen van de energetische toestand van het gehele lichaam.

Hoe verloopt een onderzoek?
Na een basismeting van een groot aantal acupunctuurpunten worden de afwijkende meetwaarden genormaliseerd door het plaatsen van meestal homeopatische preparaten in de meetkring patient-meetapparatuur. De op deze wijze uitgemeten middelen vormen de door de patient te volgen kuur. Gewoonlijk duurt ene kuur tien weken.

Electro-Acupunctuur wordt zowel therapeutisch als diagnostisch gebruikt. Het is een onderzoek naar de oorzaak van de klachten van de patient, want als de oorzaak van de klachten te vinden is, dan verdwijnen veelal de klachten. Electro-Acupunctuur is ook te gebruiken om chronische ziektebeelden te voorkomen.

Uitgangspunt is, dat het meten van de accupunctuurpunten die corresponderen met bepaalde organen of orgaanfuncties, conclusies geeft met betrekking tot de functietoestand van die organen of de orgaanfuncties.

Wat kunt u verwachten?
Verwacht niet dat u direct van alle klachten af bent; ze zijn ook niet in een week onstaatn... Door de meting van een uitgebreid aantal acupunctuurpunten wordt een beeld verkregen van de energetische toestand van de organen. De behandelaar is op deze wijze in staat om daar te behandelen waar de meeste kans op succes te verwachten is. tevens is hij in staat, via de onderlinge relaties tussen de accupunctuurpunten vast te stellen of er milieu/giftige belastingen of stoorhaarden in het lichaam aanwezig zijn.

Deze ziekmakende invloeden kunnen elders in het lichaam voor klachten zorgen. De klachten hoeven dus niet voort te komen uit oorzaken ter plaatse van de klacht, maar kunnen ook elders in het lichaam ontstaan. Een voorbeeld: een chronische ontsteking van de blinde darm kan verantwoordelijk zijn voor lage rugklachten. of een patient die blijkt niet tegen amalgaam (het vulmateriaal van kiezen) te kunnen en door een langzaam toenemende belasting met zware metalen uiteindelijk neurologische klachten of gewrichtsklachten krijgt. Het doel van de meting is om deze oorzaken op te sporen en door het geven van een gerichte (vaak homeopatische) kuur deze klachtenb te verhelpen.

Acute klachten dienen altijd eerst met de huisarts te worden besproken.
Mocht geen of onvoldoende verbetering optreden, dan is een bezoek aan een Electro-Acupunctuur Therapeut aan te bevelen. Een aantal veel voorkomende klachten die te behandelen zijn met Electro-Acupunctuur zijn:
-Chronische spier- en gewrischtsklachten
-Chronische vermoeidheid
-Allergieën en voedselintoleranties
-Huidaandoeningen
-Amalgaamproblematiek
-Chronische ontstekingen (keel, neus, oor, bijholten e.d.)
-Tandheelkundige problemen
-Chronische nier/blaasproblemen
-Chronische maag/darmklachten
-Neurologische klachten
-Gynaecologische klachten
-Gedragsstoornissen bij kinderen
-Preventieve therapie
-Emotionele klachten

Een meting gaat als volgt:
Gemeten wordt aan handen en voeten, soms ook in het gezicht of elders op het lichaam. Met een meet griffel wordt druk uitgeoefend op het accupunctuurpunt. De uitslag van de wijzer op het meetapparaat geeft aan of het meetpunt afwijkend is of niet. Hierna volgt de medicamenten-test. Diverse meestal homepatische preparaten vormen een kuur voor een aantal weken. Het kan noodzakelijk zijn dat de therapeut u halverwege de kuur weer wil zien om de voortgang van d ekuur te beoordelen of alle middelen nog noodzakelijk zijn.

De meting duurt tussen de een en anderhalf uur. Hoe lang een totale behandeling duurt is niet te voorspellen, omdat deze afhankelijk is van de ernst van de klachten en de gezondheidstoestand van de patient. gemiddeld volgt de patient een tot drie kuren. Vervolgonderzoeken duren ca. dertig minuten.
 

 
Zie ook het 'Forum' en lees of deel uw ervaring over therapievormen.